به فروشگاه اینترنتی ارتباط همراه خوش اومدید.

eSIM post 3

eSIM چیست و برای تلفن جدید یا Apple Watch چه معنایی دارد؟

اگرچه اکثریت قریب به اتفاق تلفنها از eSIM پشتیبانی نمی کنند ،اما این مسئله طول می کشد که بسیاری از تلفن های هوشمند سیم کارت های الکترونیکی را بپذیرند در واقع نیازی به سیم کارت فیزیکی (و در نتیجه شکاف سیم کارت) نیست. اولین تلفن کاملاً eSIM به صورت ...

ادامه مطلب

سبد خرید